This project is read-only.
1

Closed

UX - main menu left items round corners

description

Make them round
Closed Jun 20, 2012 at 7:59 AM by asirel

comments

sala wrote May 6, 2011 at 8:32 PM

<a href="#">Uudised<span> </span></a> <- Eneta html
<a href="#">Uudised</a> <- Eneta live

Ümar nurk tuleb külge tänu span klassile CSS'iga. Seda pole kerge hetkel linki lisada, uurin Workaroundi.

sala wrote May 6, 2011 at 10:01 PM

Possible fix = muuta menüü li ID standartseks. Li element peab hakkama tähega (mitte numbriga!). Seejärel oleks võimalik kenasti stiil külge lükata.

asirel wrote Jun 27, 2011 at 7:39 AM

Please see Sander's comments how to fix it with <span>

wrote Jun 20, 2012 at 7:59 AM

wrote Feb 13, 2013 at 6:51 PM

wrote May 15, 2013 at 4:23 AM