This project is read-only.
1

Closed

SEO: Update inner URL directing (301, 302)

description

From: Lembit Kivisik [mailto:lembit@ux.ee]
Sent: Thursday, July 29, 2010 10:45 AM
To: Andres Sirel
Cc: Gunnar Peipman; Viko Kõva
Subject: Re: Eneta-siseste URL-ide suunamised
 
Tere,
 
Ma soojendan natuke vana suppi üles, millele lisan uusi nüansse..
 
Allolevale, jaanuarist pärinevale tähelepanekule lisaksin, et lisaks 302 kasutamisele, suunavad /uudised/blogid/ ja /uudised/teated/ lausa topelt, st
 
/uudised/blogid/ => /uudised/blogid/default.aspx => /uudised/blogid/Lehed/default.aspx
/uudised/teated/ => /uudised/teated/default.aspx => /uudised/teated/Lehed/default.aspx
 
Lisaks märkasin, et Eneta nn canonical suunamine on natuke paindumatu. Pean silmas www vs non-www valikut, mis Eneta puhul on tehtud www kasuks, st eelistame olla otsimootorite indeksites esindatud "www.eneta.ee" algusega URL-idega ja mitte "eneta.ee" algusega.
 
Hetkel on canonical suunamine lahendatud nii, et igasugune päring ilma www-alguseta Eneta URL-idele suunatakse (301) ümber aadressile http://www.eneta.ee Siin väärib kindlasti kiitust 301 kasutamine, kuhu aga segab vahele eelkirjeldatuga sarnane mure, nimelt tehakse kohe järgmisena 302 suunamine http://www.eneta.ee => http://www.eneta.ee/Lehed/default.aspx
 
Canonical osas oleks kindlasti parem kasutada nn wildcard suunamist, kus iga URL-i puhul lisatakse vajadusel "www" algus, ent muus osas päritakse sama URL-i. Et kasutaja jõuaks ikka selle sisuni, mis oli tema sihiks, isegi kui teadmata põhjusel tuli tema päring mitte-kanoonilise lingi kaudu.
 
Terv,
Lembit
 
 
1.1. Käigus on valik "ilusaid" URL-e a la "http://www.eneta.ee/foorum/", mis suunavad SP URL-idele edasi, milliste puhul näikse default lisand olevat ".... /Lehed/default.aspx". Need nn. vanity URL-id kasutavad ajutisi suunamisi, HTTP kood 302: "ajutine suunamine, muutub peatselt". SEO mõttes oleks õigem kasutada 301 suunamisi. 3 näidet esilk-lt:
Closed Jun 20, 2012 at 8:03 AM by asirel

comments