This project is read-only.

Eneta portaali funktsinaalsed nõuded

Millised on ootuse kommuuniportaali funktsionaalsusele.

Vajalike moodulite otsing

Siia on korjatud kokku info võimalike nõudmisi rahuldavate moodulite kohta
DNN Artiklite mooduli valik
DNN Foorimi mooduli valik
DNN Kategooriate mooduli valik

DotNetNuke

Kuna valitud portaaliplatvormi kohta on eestikeelset infot väga piiratult, siis korjame siia ka DotNetNuke eestkeelset teavet.

Last edited Feb 3, 2008 at 8:43 PM by avotohver, version 4

Comments

No comments yet.